HeidelbergCementi tehasest Rootsis saab esimene süsinikuneutraalne tsemenditehas maailmas

HeidelbergCement Group, kuhu kuulub Rootsi tsemenditootja Cementa, andis täna teada oma kavatsusest muuta Slite tehas Gotlandil esimeseks süsinikuneutraalseks tsemenditehaseks maailmas. Kui rajatis 2030. aastal valmib ja see hakkab koguma ligikaudu 1,8 miljonit tonni süsihappegaasi aastas, millest üha suurenev osa moodustab biomassi põletamisel tekkinud heide, siis võib tsemenditehas, mis praegu emiteerib 3% Rootsi heitmetest, muutuda koguni süsihappegaasi neelajaks. 

Kogu maailma süsihappegaasi heitest on ligikaudu seitse protsenti seotud tsemenditööstusega. Et seista vastu üleilmsele kliima soojenemisele, on tsemenditööstusel lahenduse leidmisega kiire.  CCS (süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine – inglise keeles Carbon Capture and Storage), kus süsihappegaas kogutakse ja transporditakse püsivalt ladustamiseks  geoloogilistesse formatsioonidesse, on hetkel parim võimalik tehnoloogia selliste heitmete suuremahuliseks haldamiseks. 
Enamik süsihappegaasi heitmetest tekib tsemenditootmises siis, kui lubjakivi kuumutatakse kõrgel temperatuuril, et sellest enne tsemendi ja betooni tootmist saada siduvate omadustega vahetoode, mida nimetatakse klinkriks. Kaks kolmandikku Rootsis betooni tootmiseks tarbitavast tsemendist toodetakse Slites. Ka Kunda Nordic Tsement toob tsemenditootmise põhitooret, klinkrit, sisse Slite tsemenditehasest.

Süsihappegaasi kogumise rajatis Norras on stiimuliks

Tänavu talvel kiitis Norra valitsus heaks investeeringu CCS-projekti. HeidelbergCement paigaldab praegu Brevikisse maailma esimest täiemahulist süsihappegaasi kogumise rajatist, mis võimaldab püüda 400 000 tonni süsihappegaasi aastas, mis moodustab 50% tehase koguheitest. Samal ajal luuakse rajatisele võimsust, mis võimaldab geoloogiliselt ladustada süsihappegaasi ka teistest tööstustest. Gotlandil asuva tehase planeeritav arendus saab olulist kasu Norcemi Breviki tehase rajatisest, mille ehitamine praegu juba käib.

„Meie eesmärk CCS-rajatise püsti panekul Slites tähendab seda, et Rootsil on võimalus muutuda maailmas liidriks süsinikneutraalse tsemendi tootmisel. Tuginedes positiivsele koostöökogemusele Norra valitsusega ja Norra valitsuse otsusele investeerida sellesse tehnoloogiasse, oleme nüüd otsustanud suurendada oma ambitsioone süsihappegaasi kogumise rajatisega  Rootsis, mis tuleb neli korda võimsam,“ ütles HeidelbergCementi Põhja-Euroopa piirkonna tegevdirektor Giv Brantenberg.

 

„Mu on hea meel näha, et kolleegid Slite tehases Rootsis, kust ka meie tsemenditootmiseks klinkrit praegu sisse toome, on läinud kasvuhoonegaaside emiteerimise jõulise vähendamise plaaniga tsemenditööstuse ümberkujundamist juhtima. HeidelbergCement Group on väga selgelt võtnud keskkonnateema oma prioriteediks ja on valmis investeerima.  Samas on selge, et selleks, et nii suurt pööret tööstuses ellu viia, läheb vaja laiemat toetust,“ sõnas AS-i Kunda Nordic Tsement juhatuse liige Meelis Einstein. 

Algatatud on teostatavusuuringud, et määrata kindlaks kõik kriitilised sammud maailmas esimese süsinikneutraalse tsemenditehase rajamiseks. Uuringuga selgitatakse välja tehnoloogia, keskkonnamõju, juriidilised küsimused, finantseerimine, logistika ja energiavarustus. Kuna energiatarve suureneb kuni viis korda, siis see ettevõtmine nõuab Gotlandile viiva elektrisüsteemi  täiustamist.

Tegevusloa saamine ning ehitus võtavad hinnanguliselt aega kümme aastat.

Lahendus võimaldab süsihappegaasi neelamist

Slite rajatise kogumisvõimsuseks planeeritakse kuni 1, 8 miljonit tonni süsihappegaasi aastas, mis teisisõnu tähendab tehase koguemissiooni. Biomassil põhineva kütuse kasutamist plaanitakse seejuures suurendada. Kuna selliseid kütuseid peetakse süsinikneutraalseteks, siis langeb netoheide alla nulli ning tulemuseks on süsihappegaasi neelamine. 

„Meie ettevõtmine on oluline osa puslest, mis võimaldab Rootsil saavutada kliimaeesmärgid 2045. aastaks ja täita ÜRO Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustusi. Kuna tsemenditööstusest on tingitud oluline osa süsihappegaasi heitest, on meil suur vastutus panustada edasiviivatesse lahendustesse. Nii Rootsi valitsuse tahe investeerida kliimapöördesse ja ka fakt, et turul on üha suurenev nõudlus jätkusuutlike ehitusmaterjalide järele ajendavad meid olema ambitsioonikad“, ütles Karin Comstedt Webb, Cementa ja HeidelbergCementi Põhja Euroopa piirkonna jätkusuutlikkuse juht.