Tsementide standard

Eestis kehtib tsemendi standard EVS-EN 197-1:2011 Harilike tsementide koostis, spetsifikatsioonid ja vastavuskriteeriumid. EVS-EN 197-1:2011 on harmoneeritud Euroopa standardi EN 197-1:2011 ingliskeelse teksti identne eestikeelne tõlge.

Mehaanilised ja füüsikalised nõuded standardi EVS-EN 197-1:2011 järgi

Tugevusklass 32,5 N
Survetugevus, Mpa Tardumise algus, min Paisumine, mm
Eeltugevus Normtugevus    
2-päevane 7-päevane 28-päevane    
- ≥16,0 ≥32,5 ≤52,5 ≥75 ≤10

 

Tugevusklass 32,5 R
Survetugevus, Mpa Tardumise algus, min Paisumine, mm
Eeltugevus Normtugevus    
2-päevane 7-päevane 28-päevane    
≥10,0 - ≥32,5 ≤52,5 ≥75 ≤10

 

Tugevusklass 42,5 N
Survetugevus, Mpa Tardumise algus, min Paisumine, mm
Eeltugevus Normtugevus    
2-päevane 7-päevane 28-päevane    
≥10,0 - ≥42,5 ≤62,5 ≥60 ≤10

 

Tugevusklass 42,5 R
Survetugevus, Mpa Tardumise algus, min Paisumine, mm
Eeltugevus Normtugevus    
2-päevane 7-päevane 28-päevane    
≥20,0 - ≥42,5 ≤62,5 ≥60 ≤10

 

Tugevusklass 52,5 N
Survetugevus, Mpa Tardumise algus, min Paisumine, mm
Eeltugevus Normtugevus    
2-päevane 7-päevane 28-päevane    
≥20,0 - ≥52,5 - ≥45 ≤10

 

Tugevusklass 52,5 R
Survetugevus, Mpa Tardumise algus, min Paisumine, mm
Eeltugevus Normtugevus    
2-päevane 7-päevane 28-päevane    
≥30,0 - ≥52,5 - ≥45 ≤10