Algteadmisi Kunda tsemendist

Kunda tehas toodab Euroopa standardile vastavaid ehitustsemendi liike: portlandtsementi, portland-põlevkivitsementi, portland-komposiittsementi ja sulfaadikindlat portlandtsementi.

Portlandtsementi saadakse portlandtsemendiklinkri kuulveskis peeneksjahvatamisel koos väheste lisanditega.

Portland-põlevkivitsemendi saamiseks lisatakse klinkri jahvatamisel põlevkivi tolmpõletamisel elektrijaamade küttekolletes tekkivat põletatud põlevkivi. See komponent annab portland-põlevkivitsemendile mitmefunktsionaalsed omadused. Valminud tsement on 10–15% väiksema veevajadusega, kahaneb kiiresti ja vähem. Võrdse tsemendihulga korral on portland-põlevkivitsemendiga valmistatud betoon poolteist kuni kaks korda külma- ja korrosioonikindlam, kahaneb vähem ja kivineb kiiremini. Seetõttu on otstarbekas kasutada veetihedate, suurema külmakindlusega ja agressiivses keskkonnas asuva betooni valmistamiseks just portland-põlevkivitsementi.

Portland-komposiitsemendi tootmiseks lisatakse portlandtsemendi klinkrile kahte lisandit: põletatud põlevkivi ja lubjakivi. Tulemuseks on väiksema klinkirisisaldusega tsement, mis leiab kasutust eelkõige kaubabetooni tootmisel.

Sulfaadikindla portlandtsemendi saamiseks jahvatatakse imporditud sulfaadikindel klinker koos väheste lisanditega. Seda tsementi kasutatakse sellise betooni valmistamisel, mis puutub kokku keemiliselt agressiivse keskkonnaga.

Tsemendi tugevusklass määratakse tsementmördist (vahekorras 1 : 3 (tsement : liiv)) valmistatud 2- ja 28päevaste proovikehade (40 × 40 × 160) survetugevuse (MPa) katsetamise teel.

Tsemendi põhinäitajad on järgmised:

  • tugevusklass (survetugevus MPa),
  • eeltugevus (2päevane),
  • normtugevus (28päevane),
  • tardumise algus (min).

Väiketarbijatele turustatakse portlandtsementi CEM I 42,5N ja portland-komposiittsementi CEM II/B-M(T-L) 42,5R jaemüügivõrgu kaudu 40 kg paberkottides.

Kõiki Kundas toodetavaid tsemendiliike võib kasutada maapealsetes, maa- ja veealustes betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonides, samuti ehitusmörtides koos lubja, savi või teiste plastifitseerivate täitematerjalidega.