Muud ehitusel tarvitatavad materjalid

Kaevandame järgmisi ehitustöödel mitmeti kasutatavaid materjale:

Nende sobilikkuses tuleks enne tellimist ise veenduda.