Projektid

 

Rakendusuuringu projekt

Projekt „AS Kunda Nordic Tsement rakendusuuringu projekt” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte

Rakendusuuringu raames viiakse läbi tööstuslik katse savist ja põlevkivist tsemendi sekundaarse tooraine tootmiseks, millega oleks võimalik asendada klinkrit ja vähendada seeläbi süsinikujalajälge tsemendi tootmises ning leida alternatiivne kasutusvõimalus põlevkivile.

Projekti eesmärk ja tulemus

Projekti eesmärk on läbi viia tööstuslik katse kaltsineeritud savi tootmiseks. Katse tulemusel selgub olemasolevate seadmete ümberehituse vajadus, toodetava kaltsineeritud savi omadused ning vajalike lisaainete kogused. Katsega selgub, kas olemasolevate tootmisseadmetega on võimalik efektiivselt ning kasumlikult toota savist ja põlevkivist kaltsineeritud savi ning kas uue tootega saab osaliselt asendada tsemenditootmises täna kasutusel olevat suure süsinikujalajäljega klinkrit.

Projekti maksumus (EUR):294 554,25 €

Toetuse summa (EUR):147 277,12 €

Ressursitõhususe projekt

Kunda Nordic Tsement AS sai Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetust ressursitõhususe projekti rahastamiseks. Projekti rahastati Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist. Projekti tulemusel suurendatakse Kunda Nordic Tsement ASi killustiku tootmise energia- ja ressursitõhusust investeeringutega protsessi.

Projekti eesmärk ja tulemus

Projekti eesmärk on suurendada ettevõtte tootmise ressursitõhusust, vähendades elektri ja kütuse kulu ning kasutades toormaterjali ära efektiivsemalt.

Projekti maksumus: 2 760 000 €

Toetuse summa: 690 000 €

Tehase automatiseerimise ja digitaliseerimise projekt

ASi Kunda Nordic Tsement tehase automatiseerimise ja digitaliseerimise projekti peamine eesmärk on vähendada manuaalse ja ohtliku töö osakaalu ning liikuda paberitelt digilahendustele. 

Projekti käigus automatiseeritakse tootmisprotsesse, et tagada kvaliteetne ja jätkusuutlik tootmine ka tööjõu vähenemisel.Samaaegselt digitaliseeritakse ettevõttesiseseid operatsioone ja luuakse uusi väärtusi klientidele.

Projekt viiakse ellu koostöös EAS-iga ning ettevõtlus- ja tehnoloogiaministri määruse alusel.

Digidiagnostika läbiviimine Kunda Nordic Tsemendis

Ettevõte Energex Energy Experts viis  EASi toetusel Kunda Nordic Tsemendis läbi tootmise digidiagnostika.

Diagnostika eesmärk oli saada eksperthinnang ettevõtte digitaliseerituse tasemele, mille alusel läbi viia tootmise automatiseerimist ja digitaliseerimist.

Eksperthinnangu põhjal väljastati Kunda Nordic Tsemendile teekaart, mis aitab ettevõttel oma tootmisprotsesse tõhusamaks muuta.