Heidelberg Materials Northern Europe`i tarnija käitumiskoodeks

Käesolev ning ülemaailmselt kohaldatav tarnija käitumiskoodeks on aluseks kõikidele Heidelberg Materialsi ning selle tarnijate lepingulistele suhetele. Meie äritegevusele kohalduvad keskkonnakaitse, toote ohutuse ja sotsiaalse heaoluga seotud siseriiklikud seadused ja regulatsioonid. Lisaks tuleneb Heidelberg Materialsi eeskirjadest kõikidele tarnijatele nõue pidada kinni meie tarnija käitumiskoodeksi põhimõtetest ning toimida nendega kooskõlas.