Arengusuunad

Meie tegutsemise aluseks on ettevõtte ärikontseptsioon, visioon, strateegia ja juhtimispoliitika, mille väljatöötamisel on juhtkond lähtunud HeidelbergCement Groupi juhtpoliitikast ning meie organisatsiooni eripärast, vajadustest ja väljakujunenud tavadest.

Ärikontseptsioon

ASi Kunda Nordic Tsement eesmärk on olla usaldusväärne ja tõhus tsemendi ja killustiku tootja ning tarnija kasumlikel turgudel. Meie jätkusuutlikkuse aluseks on rahulolev klient ning lojaalne ja motiveeritud töötajaskond, keda toetab firma arengut soosiv omanik.

Visioon

Me soovime olla

 • järjepidev,
 • toodet ja tehnoloogiat arendav,
 • keskkonnast hooliv,
 • kliendikeskne,
 • kasumlik,
 • sotsiaalselt vastutav.

Strateegia

Oma ärikontseptsiooni ja visiooni saavutamiseks kasutame kõiki ressursse ja neist lähtuvaid tegevusi ning

 • kindlustame toorainete piisava varu,
 • investeerime personali arengusse,
 • kasutame parimat võimalikku tehnoloogiat ja tehnikat,
 • kasutame oma finantsvahendeid tulemuslikult,
 • tagame juhtimise (juhtimissüsteemide) toimimise ja pideva arendamise,
 • lähtume planeerimisel ettevõtte pikaajalistest plaanidest,
 • kaasame ettevõtte arendamisse kodumaa ja kontserni teaduspotentsiaali.