Ehitustsement

Tsemendi kaubanimetus Ehitustsement
Tsemendi standardtähistus CEM II/B-M (T-L) 42,5 R
Vastavus standardile EN 197-1:2011
Tsemendi nimetus standardi järgi Portland-komposiittsement
Tsemendi tugevusklass 42,5 R
Toimivuse püsivuse sertifikaadi number 1504-CPR-0622
Toimivuse püsivuse sertifikaadi väljaandja
ja tema number
Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ
Toimivusdeklaratsioon 1504-CPR-0622
Omadused  
Survetugevus, MPa  
1 päev 20
2 päeva 33
28 päeva 56
Tardumisaja algus, min 110
Portlandtsemendi klinker koos kipsiga, % 77
Põletatud põlevkivi, % 16
Lubjakivi, % 7
Peensus m2/kg 530
Täht R tugevusklassi tähistuses viitab tsemendi kõrgele eeltugevusele.
Täht N tugevusklassi tähistuses viitab tsemendi harilikule eeltugevusele.