Heidelberg Materials tarnib betooni Sopi-Tootsi tuulepargi  tuulikute vundamentide valuks.

Heidelberg Materials tarnib madalama süsinikujäljega tsementi Baltikumi suurima tuulepargi ehituseks

Põhja-Pärnumaale, Eestisse on kerkimas Baltikumi võimsaim taastuvenergeetika ala - Sopi-Tootsi päikese- ja tuulepark, mis hakkab tootma aastas üle 680  gigavatt-tunni taastuvelektrit.  Tuuleparki kerkiva 38 tuuliku  vundamendid valmivad Eesti ehitusettevõtja NOBE ja Heidelberg Materialsi koostöös, kes tarnib vundamentide jaoks igal valupäeval enam kui 100 betooniveokitäit betooni.  Betoonisegu jaoks tarniti Kunda tehasest kokku kolme tüüpi tsementi, sealhulgas madalama süsinikujalajäljega Komposiittsementi ja Ehitustsementi.

Tuuleenergia on muutunud üheks olulisemaks taastuvenergia allikaks, mis aitab vähendada fossiilkütuste kasutamisest tulenevaid keskkonnamõjusid. Eestis on vajadus selliste taastuvenergia ehitiste järele ajas üha kasvanud. Suured objektid nagu tuulepargid nõuavad aga mitmekülgseid ehituslahendusi, mille oluliseks komponendiks on betoon. Betooni tugevus ja vastupidavus muudavad selle sobivaks materjaliks tuulikute vundamentide jaoks, tagades tuulegeneraatorite tormidele ja ilmastikuoludele vastupidavuse ja stabiilsuse.

Tarne-ja kvaliteedikindlus andis  eelise 

Andrei Gerasimenko  on betoonitööde valdkonna juht Eesti ehitusettevõttes NOBE,  mis tegeleb ehituse peatöövõtu ja betoonitöödega. Eesti suurim tuuleparkide arendaja Enefit Green kaasas NOBE Sopi-Tootsi tuulepargi ehitusse, kus NOBE vastutada on tuulikute vundamentide ehitamine ning betoon selle tarbeks tarnitakse Heidelberg Materialsi Eesti tehastest.

„Kuna tuulikute vundamentide betoneerimiseks läheb lühikese aja jooksul vaja suurt kogust kõrge kvaliteediga betooni – betoonivalu peab toimuma väga kiire tempoga ja pausideta - siis otsisime tarnijat, kel oleks piisavalt suur tehaste võrgustik ja masinapark. Seda selleks, et kui näiteks  betoonisõlme või betoonipumbaga tekib tehniline rike, siis oleks tarnijal  kiiresti võimalik tarnet jätkata ja pumbad kiiresti asendada.  Heidelberg Materials suutis meile seda tarne-ja kvaliteedikindlust pakkuda,“ selgitab Andrei Gerasimenko. 

Heidelberg Materials Betooni juhi Indrek Rahu sõnutsi  tarnitakse ühe tuuliku vundamendi jaoks vajalik betoon korraga ettevõtte kahest või kolmest tehasest 10 kuni 14 tunni jooksul. Just nii kaua kestab ühe vundamendi valu ja selleks laaditakse igal valupäeval enam kui 100 betooniveokit. „Kui need autod üksteise järgi ritta seada, saab autodest ühe kilomeetri pikkuse rivi,“ selgitab Rahu. 

Iga vundamendi valul kasutati kahte betoonipumpa. Foto on tehtud Enefit Greeni Sopi-Tootsi tuulikute ehitusel.

Kuna kogu projekti kestvus on kaheksa kuud – projekt algas 2023. aasta suvel - siis ilmastik ja erinevad aastaajad on ehitajale olnud parajaks väljakutseks. Betoonivalusid tuli teha nii suvises palavuses, kus termomeeter näitas üle 25 kraadi  sooja, kui ka talvel, kus jaanuaris oli  15 kraadi külma. „Meie betoonitehaste meeskonnad kui ka objektil olevad töölised, kes betoonisegu valasid, pidid kõige sellega kohanduma. Just talvised tingimused on olnud  keerukad-madal temperatuur, lumi, libedad teed ja pime ilm. Kuid me oleme kenasti hakkama saanud,“ räägib Rahu.

Innovatiivne digilahendus säästab ressursse ja loodust

Selliste keeruliste ja massiivsete konstruktsioonide valamisel oli ehitajale nõuetega ette antud vundamendi konstruktsiooni betooni maksimaalne kivistumistemperatuur– liiga kõrge temperatuur kivistumisel oleks rikkunud betooni omadusi.  Betoonisegu temperatuuri monitoorimisel  olid ehitajale suureks abiks Eesti turul innovatiivsed Giatech SmartRock andurid. „Nende paigaldus konstruktsiooni oli lihtne ning anduritega kogutud temperatuuri andmete alusel koostatud graafikut sai objekti meeskond jälgida reaalajas nutiseadme ekraanilt, mis hoidis kokku aega, “ selgitab Andrei Gerasimenko. 

Teiseks võimaldas SmartRock andurite poolt kogutud info teha otsuseid tsemendi valikul, mille tulemusel vähenes valatud betooni süsinikuheide. „Betoonisegu jaoks tarnisime Kunda tehasest kokku kolme tüüpi tsementi.  Tänu pidevale temperatuuri monitoorimisele saime kohe, kui temperatuurid seda võimaldasid, üle minna madala soojuseraldusega CEM I tüüpi tsemendilt väiksema CO2 jalajäljega ja kulutõhusamale CEM II tüüpi tsementidele-komposiittsemendile ja ehitustsemendile -  mille tulemusel vähenes ühe vundamendi CO2 jalajälg ligikaudu 130 tonni,“ räägib Rahu. 

Sopi-Tootsi tuulepargi vundamentide betoneerimise projekt oli üks suuremaid betoneerimistööde hankeid Eestis 2023. aastal. Tuulepargi ehitus on praeguseks jõudnud faasi, kus vundamentide valamine on lõpusirgel ning märtsikuus alustakse tuulikute püstitamisega. Tuulepark alustab tootmist 2024. aasta septembris.

Faktid

  • Sopi-Tootsi tuulepark hakkab andma aastas ligikaudu 680 gigavatt-tundi taastuvelektrit kahekordistades sellega kogu Eesti tuuleenergia toodangu.
  • See teeb kokku ligi 8,5 % kogu Eestis tarbitavast elektrist ja 40% kodutarbijate elektrivajadusest, mis katab ligikaudu 200 000 Eesti kodumajapidamise elektritarbimise. Tänu sellele jääb õhku paiskamata 700 000 tonni CO2. 

Loe Sopi-Tootsi tuulepargi kohta lisaks:
https://sopitootsipargid.ee/en/avaleht

 

Heidelberg Materials tarnib betooni Sopi-Tootsi tuulepargi  tuulikute vundamentide valuks.

Sopi-Tootsi tuulepark. Fotod on tehtud Enefit Greeni Sopi-Tootsi tuulikute ehitusel.

Heidelberg Materials tarnib betooni Sopi-Tootsi tuulepargi  tuulikute vundamentide valuks.

Sopi-Tootsi tuulepark. Fotod on tehtud Enefit Greeni Sopi-Tootsi tuulikute ehitusel.

Heidelberg Materials tarnib betooni Sopi-Tootsi tuulepargi  tuulikute vundamentide valuks.

Sopi-Tootsi tuulepark. Fotod on tehtud Enefit Greeni Sopi-Tootsi tuulikute ehitusel.