evoZero

Heidelberg Materials toob turule evoZero tsemendi maailma esimesest süsiniku kogumis- ja salvestusseadmestikuga tehasest tsemenditööstuses

Tänu sihikindlale uuendustegevusele ja tehnoloogia arendamisele käivitatakse peagi maailma esimene suuremahuline süsinikdioksiidi kogumis-ja salvestusseadmestik (CCS) tsemenditööstuses. Selle seadmestiku tööle hakkamisel saab Heidelberg Materials hakata pakkuma tsementi, millest valmistatud betooni süsinikdioksiidi netoheide on null.

Visionäärlik idee, mis sai alguse Norras, Brevikis, viiakse nüüd ellu maailma esimese tööstusprojektina, mille eesmärk on siduda aastas kuni 400 000 tonni süsinikdioksiidi. Projekt näitab, et on võimalik muuta tsemenditootmist - sektorit, mille süsiniku jalajälg praegu moodustab 5-7 protsenti üleilmsest süsiniku koguemissioonist.

Sellega seoses toob Heidelberg Materials turule evoZero - tsemenditooted, mis võimaldavad ehitada netoheiteta betoonist. Betoon on ühiskonnas kõige levinum ehitusmaterjal.

Järgmise aasta jooksul paigaldatakse 2021. aastal ehitama hakatud CCS-seadmestiku viimased osad. Pikaajaline koostöö nii avaliku kui ka erasektoriga on olnud tööstusliku algatuse ja sellele järgnevate sammude - süsinikdioksiidi transporti ja ladustamise-, õnnestumiseks ülioluline. Norra valitsuse Longshipi projekt on olnud algatuse jaoks keskse tähtsusega.

Projekti eesmärk on näidata, et tsemenditööstust on võimalik muuta ja on võimalik toota tsementi, mille kliimaprofiil on oluliselt parem ning mille tooteomadused, tegevusnäitajad ja kasutusvõimalused on täpselt samad kui varasemate toodete puhul.

evoZero tsemenditooteid toodetakse Norras Brevikis ja neid hakatakse pakkuma Euroopa turul. Praeguse ajakava kohaselt peaks evoZero valmima 2025. aastal.

"CCS-i investeeringuga Brevikis ja evoZero toodetega saavutame ajaloolise verstaposti meie tööstuse arengus. See on põhjapanev samm ühiskonna suutlikkusele ehitada betoonist ilma netoheiteta. Ootame nüüd tulevikule mõtlevaid ehitusettevõtteid, kes sillutavad teed ja kavandavad oma tulevasi projekte evoZero abil," ütleb Giv Brantenberg, Heidelberg Materials Northern Europe'i peadirektor.

Investeeringud süsinikdioksiidi kogumisse ja salvestamisse koguvad hoogu

CCS-projekt Brevikis on teedrajav projekt. Muu hulgas loob see aluse veelgi suuremaks investeeringuks süsinikdioksiidi kogumisprojekti, mis on tulekul Gotlandil asuvas Slite tehases Rootsis, kus 2030. aastal hakatakse eeldatavasti koguma kuni 1,8 miljonit tonni süsinikdioksiidi aastas. Tegemist on 10 miljardi Rootsi krooni suuruse investeeringuga, mis vähendab heitkoguseid Rootsis praeguste heitkogustega võrreldes neli protsenti ja võimaldab sealsel ehitussektoril minna üle kliimasõbralikule majandusele.

Ettevalmistavad investeeringud Slite's algavad 2024. aastal, eesmärgiga alustada 2027. aastal täiemahulise süsinikdioksiidi kogumis- ja salvestusseadme ehitamisega. Lõplik investeerimisotsus tehakse 2026/2027. aasta vahetusel.

Faktid evoZero kohta

Süsinikdioksiidi kogumise tulemusel saavutatud heitkoguste vähenemise (massibilansi meetod) jagamine valitud Breviki tsemenditoodetele – koos karboniseerimisega*, mis tekib tsemendi kasutamisel betoonis - võimaldab saavutada netoheiteks nulli. Heitkoguste vähendamise protsessi auditeerib sõltumatult DNV (Det Norske Veritas). 

*Betooni loomulik omadus siduda kivistumisel süsinikidioksiidi.

CCS-projektist Brevikis

  • Norra Breviki projekt on esimene tööstuslikus mahus elluviidav CCS-investeering ülemaailmses tsemenditööstuses.
  • Osana Norra valitsuse toetusprojektist süsinikdioksiidi kogumise ja salvestamise väärtusahela arendamiseks Norras, mida nimetatakse Longshipiks (viikingite laev), otsustati 2020. aastal toetada süsinikdioksiidi kogumisseadmestiku ehitamist Breviki tsemenditehasesse.
  • Tsemenditehase ümberehitusest ja laiendusest on praeguseks ligikaudu 70 protsenti valmis.
  • Süsinikdioksiidi kogumisseadmestik hakkab aastas koguma kuni 400 000 tonni süsinikdioksiidi, mis seejärel transporditakse laevaga ja ladestatakse Põhjameres merepõhja alla. Lisateave (inglise keeles) aadressil www.brevikccs.com

CCS-projektist Slites

  • 2021. aastal algatati teostatavusuuring Rootsi Energiaagentuuri toetusel.
  • 2022. aastast kuni 2024. aasta alguseni viiakse teostatavusuuringut läbi Rootsi Energiaagentuuri toetusel. Aastal 2024 algab projekteerimisfaas.
  • 2026/2027. aasta lõpuks tehakse lõplik investeerimisotsus, et seadmestik saaks valmis 2030. aastal.
  • Seadmestik hakkab igal aastal koguma kuni 1,8 miljonit tonni süsinikdioksiidi. Mitusada tuhat tonni nendest heitkogustest on biogeenne, mis loob märkimisväärse süsiniku neelaja.
  • Investeeringu eelduseks on, et vajalikud load on olemas hiljemalt 2026. aasta alguseks ja et elektrivõrgu infrastruktuur, mis on algatuse jaoks ülioluline, on õigeaegselt valmis. Lisateave aadressil (rootsi keeles) www.sliteccs.se