Juhtimissüsteem

Oleme sõlminud erinevate tunnustatud asutustega lepingud toodetava tsemendi kvaliteedinõuetele vastavuse ja killustiku tootmisohje hindamiseks.

Ettevõttele on väljastatud standardite ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001 :2018 ja ISO 50001 :2018 nõuetele vastavad juhtimissüsteemi sertifikaadid.