Kundas peeti ohutuspäeva

4. oktoobril ülekontsernilise ohutusnädala raames toimunud ohutuspäev tõi Kunda klubisse kokku hulgaliselt töötajaid. Ohutuspäeva eesmärk on tugevdada ettevõtte ohutuskultuuri, tõsta töötajate teadlikkust ohuteguritest, et meie ettevõttes püsiks vigastuste  ja õnnetusjuhtumite arv nullis.

Ohutuspäeva juhatas sisse Heidelberg Materials Kunda juhatuse liige Meelis Einstein, kes muu hulgas andis ülevaate ettevõtte hetkeseisust. Seejärel sai sõna Kunda ohutuspäeva peakorraldaja, riskijuht Peeter Toom, kes kõigepealt andis põhjaliku ülevaate ohutu liiklemise tagamise nõuetest ja tegevustest.See teema on oluline, sest lisaks tolmule on meie ettevõttes suurimaks ohuteguriks just liiklemine.

Ettekande järel oli käes aeg praktiliseks ülesandeks LOTOTO teemal. Osakonnad jaotati meeskondadeks, neist igaüks sai ülesande. Määratleda tuli kõik erinevates töökohtades olevad seadmed, mis vajavad isoleerimist, kõik energiatüübid ning mõelda tuli, kuidas peaks isoleerimisprotsess toimuma. Töökohtadeks oli muu hulgas tsemendisilo, paekivi purusti aga mõeldud oli ka kontori inimestele ning pirni vahetus või kohvimasina remont tõi omajagu elevust.

Ohutuspäeva teises pooles tutvustati uut dokumendihaldussüsteemi AM System, tuletati meelde, mis asi on STOPP kaart ja ohutu töö analüüs ning räägiti suurimatest ohuteguritest. Tõdeti, et  kõige rohkem peaaegu õnnetusi  juhtub libisemise, komistamise ja kukkumise tagajärjel.  

Seejärel andis  Peeter Toom ülevaate 19. septembril toimunud päästeõppusest. Õppuse stsenaarium nägi ette, et ettevõtte töötaja siseneb piiratud ruumi, ilma et ta kasutaks   ohutusvööd või rakmeid, samuti ei kinnita ta end kuhugi, vaid ronib piiratud ruumi sisse, kus ta saab seinalt kukkuva tükiga pihta. Hooletu töötaja rollis astus üles riskijuht Peeter Toom ise ning sündmuse toimumise kohaks oli valitud I silo. 

Peeter Toom ohutuspäeva juhtimas.

Riskijuht Peeter Toomi sõnutsi läks õppusel kõik plaanitult. Esimesena jõudis sündmuskohale esmaabiandja. Seejärel tuli kohale meister, kes tutvus olukorraga. Kutsuti kohale päästemeeskond, toimus välkinstrueerimine ning legendi tutvustamine, misjärel asus päästemeeskond oma ülesandeid täitma ning kannatanu õnnestus edukalt silost kanderaamil välja transportida. 

 

Mul on väga hea meel, et ohutuspäeval osales nii palju töötajaid.  Ohutuspäeval käsitlesime palju teemasid, mis on ka varasematel ohutuspäevadel fookuses olnud, kuid kordamine tuleb alati kasuks. Samuti oli tore vaadata, kuidas praktilise ülesande ajal rühmad tegutsesid ja mitte keegi ei jäänud arutlusest kõrvale.

Riskijuht Peeter Toom 

Ohutusõppus Kundas.

Ohutusõppus Kundas.

Päästemeeskond õppusel.