Novembrikuus läbisime juhtimissüsteemi sertifitseerimisauditi

20.–22. novembrini viis Bureau Veritas meie ettevõttes läbi sertifitseerimisauditi. Selle käigus hinnati ettevõtte juhtimissüsteemi vastavust järgmistele standarditele: ISO 9001:2015, ISO  14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018.  

Auditi käigus mittevastavusi ei tuvastatud, kuid tehti mõned tähelepanekud, mille arvestamist käsitletakse järgmise auditi käigus. Kokkuvõttes leidsid audiitorid, et meie juhtimissüsteem toimib ning ettevõtte läbis sertifitseerimise edukalt.