Komposiittsement

Tsemendi kaubanimetus Komposiittsement
Tsemendi standardtähistus CEM II/A-M (T-L) 42,5 R
Vastavus standardile  EVS-EN 197-1:2011
Tsemendi nimetus standardi järgi portland-komposiittsement
Tsemendi tugevusklass 42,5 R
Toimivuse püsivuse sertifikaadi number 1504-CPR-0490
Toimivuse püsivuse sertifikaadi väljaandja
ja tema number
TTÜ Sertifitseerimisasutus 1504
Toimivusdeklaratsioon 1504 CPR-0490
Omadused  
Survetugevus, Mpa  
1 päev 21
2 päeva 35
28 päeva 58
Tardumisaja algus, min 110
Portlandtsemendi klinker koos kipsiga, % 85
Põletatud põlevkivi, % 9
Lubjakivi, % 6
Peensus m2/kg 520
Täht R tugevusklassi tähistuses viitab tsemendi kõrgele eeltugevusele.
Täht N tugevusklassi tähistuses viitab tsemendi harilikule eeltugevusele.