Üle 25% väiksema süsinikujalajäljega ehitustsement on nüüd saadaval ka pakitult

Nüüdsest turustame pakitud tsementi uutes paberkottides. Muutus ka tsemendimark. 10% väiksema süsinikujalajäljega komposiittsemendilt läksime üle ehitustsemendile, millel on üle 25% väiksem süsinikujalajälg võrreldes näiteks meie tootevalikus oleva kiirtsemendiga.

Pakitud tsement

Ehitustsemendi ja komposiittsemendi puhul on tegemist põlevkivituhktsementidega, mille väiksem süsinikujalajälg saadakse tänu sellele, et osa tsemendi vahetootest -  süsinikdioksiidimahukast klinkrist -  asendatakse põlevkivielektrijaamades kõrvalsaadusena tekkiva lendtuhaga.

Kui elektrijaamade jaoks on põlevkivi lendtuha näol tegemist jäätmega, siis tsemenditehasele on lendtuhk väärtuslik tooraine. 

Loe lisaks: pakitult turustatav tsement