Puude istutamine Ubja põlevkivikarjääris

Ubja põlevkivikarjääri pandi talgute korras mulda 2000 kase- ja männiistikut

2012. aastast alates on korrastatud ja metsastatud ligikaudu 55 hektarit kaevandatud maad.

Heidelberg Materials Kunda on igal kevadel korraldanud puude istutamise talguid selleks, et kaevandatud ja korrastatud maa-alad uuesti metsastada. Tänavukevadised talgud peeti 3. mail ning oma töötajate, Ubja külaelanike ning koostööpartnerite toel sai mulda pandud ligikaudu 2000 kase-ja männiistikut.

„Oleme kaevamistöödel lähtunud põhimõttest, et kaevandatud ala on võimalik koheselt ka korrastada. Alates 2012. aastast oleme korrastanud ja metsastanud ligikaudu 55 hektarit kaevandatud maad - see on kogu kaevandatud maa-ala,“ räägib Riho Iskül, mäetööde ja transpordi direktor.

Talgud vajavad planeerimist ja noortaimed hoolt

Kokku on ettevõtte tänavu põlevkivikarjääri korrastatud alale istutanud ligikaudu 20 000 taime. „Istutatud taimede seas leidub ka väiksemaid mände, nii  umbes 150-200 taime,  mille kaevasime välja Aru-Lõuna lubjakivikarjäärist, kus need jäid kaevetöödele ette,“ selgitab mäe-ja transpordiosakonna juht Allar Aamer, kes ühtlasi vastutab ka igakevadiste puuistutustalgute korraldamise ning istikute tellimise eest. Allar Aameri sõnutsi tuleb puude istikud juba varakult ette tellida, sest nende järele on suur nõudlus. „Tänavu kevadel mulda pandud istikud tellisime oma healt koostööpartnerilt Haljastus- ja Metsatööde OÜ-lt  ette juba talvel,“ selgitab ta. Äsja istutatud taimedel tuleb aga silm peal hoida. Näiteks, kui on liiga kuiv kevad, siis tuleb taimi aeg-ajalt ka kastmas käia. „Tavaliselt on enamik taimi jäänud püsima. Vajadusel asendame mitte püsima jäänud taimed järgmise aasta talgutel uutega. Lisaks tuleb noortaimi kaitsta ulukite, metskitsede ja põtrade eest. Selleks oleme männiistikud kokku teinud spetsiaalse vaiguga,“ räägib Aamer.

Juhindutakse elurikkuse kavade suunistest

Selleks, et tagada ettevõtte karjäärides elurikkuse jaoks sobivad tingimused on Heidelberg Materials Kunda  kaevandatud alade korrastamisel juhindunud karjääride korrastusplaanist ning 2022. aastal valminud elurikkuse kavadest. Muu hulgas on elurikkuse kavades teadlased ja spetsialistid soovitatud Ubja põlevkivikarjääri alale kujundada vaheldusrikas puistu, kus on ka lagedamaid alasid ning lisaks arukase külvile ja mändide istutamisele panna mulda ka teisi liike. Nende soovituste järgi tegutsedes saab kaevandatud  ja korrastatud alast sobiv elupaik nii ulukitele kui kimalastele, roomajatele, pisiimetajatele ja lindudele.

Puude istutamise traditsioon ulatub 12 aasta taha

Puude istutamise traditsioon sai Ubja põlevkivikarjääris hoo sisse 2012. aastal, mil oma panuse  lisaks Ubja külaelanikele ja ettevõtte töötajatele andsid ka toonased kontserni Norra ja Rootsi tsemenditehaste juhid. Kaheteistkümne aasta jooksul on puud kenasti sirgunud ning kaevandatud maa-alal on kasvamas ilus segamets. 

„Kui kaevandamine on Ubja mäeeraldisel lõppenud saame korrastatud ja metsastatud ala külaelanikele looduslähedasel kujul tagasi anda,“ sõnab Riho Iskül kokkuvõtvalt.

Faktid

  • Heidelberg Materials Kunda (toonane Kunda Nordic Tsement) sai Ubja põlevkivikaevanduse rajamise loa 2001. aastal.
  • Karjääri mäeeraldis hõlmab 152 hektarit, sellest on nüüdseks kaevandatud, korrastatud ja metsastatud 55 hektarit. 
  • Põlevkivi tarniti kuni  2020. aastani tsemenditehasese klinkriahjude kütteks. Pärast klinkritootmise lõpetamist tarnitakse põlevkivi Eesti Energiale riigi energiajulgeoleku tagamiseks.

Loe lisaks: Karjääride elurikkuse kavad


 

Puude istutamise talgud Ubja põlevkivikarjääris 3. mail 2024

Puude istutamine. Puude istutamise talgud Ubja põlevkivikarjääris 3. mail 2024

Männiistikud

Puude istutamine. Männiistikud.

Puude istutamise talgutel Ubja põlevkivikarjääris pandi mulda ligikaudu 2000 noortaime.

Puude istutamine. Puude istutamise talgutel Ubja põlevkivikarjääris pandi mulda ligikaudu 2000 noortaime.

Puude istutamise talgud Ubja põlevkivikarjääris 3. mail 2024

Puude istutamine. Puude istutamise talgud Ubja põlevkivikarjääris 3. mail 2024.

Puude istutamise talgutel olid abiks nii oma töötajad, koostööpartnerid kui Ubja külaelanikud

Puude istutamine. Puude istutamise talgutel olid abiks nii oma töötajad, koostööpartnerid kui Ubja külaelanikud.

Puude istutamise talgud Ubja põlevkivikarjääris 2012. aastal

Puude istutamine. Puude istutamise talgud Ubja põlevkivikarjääris 2012. aastal

2012. aastal talgutel istutatud puud

Puude istutamine.

2012. aastal talgutel istutatud puud

Puude istutamine. 2012. aasta puude istutamise talgute ajal mulda pandud puud 2024. aasta kevadel.