Sulfaadikindel tsement

Tsemendi kaubanimetus Sulfaadikindel tsement
Tsemendi standardtähistus CEM I 42,5 N-SR 3
Vastavus standardile EVS-EN-197-1:2011
Tsemendi nimetus standardi järgi portlandtsement
Tsemendi tugevusklass 42,5 N
Toimivuse püsivuse sertifikaadi number 1504-CPR-0556
Toimivuse püsivuse sertifikaadi väljaandja
ja tema number
Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ1504
Toimivusdeklaratsioon 1504 CPR-0556
Omadused  
Survetugevus, MPa  
1 päev 15
2 päeva 28
28 päeva 57
Tardumisaja algus, min 150
Portland-tsemendi klinker koos kipsiga, % 96
Lubjakivi, % 4
Peensus m2/kg 390
Täht R tugevusklassi tähistuses viitab tsemendi kõrgele eeltugevusele.
Täht N tugevusklassi tähistuses viitab tsemendi harilikule eeltugevusele.