Tegevusandmed

Tootmine

2020

2021

Klinker, t 34 968 0
Tsement, t 253 630 365 920
Lubjakivikillustik, t 905 887 727464
Lubjakivi klinkripõletuseks, t 44 383 0

Toormaterjalid tsemenditootmiseks

   
Lubjakivi, t 9 555 15 361
Muud toormaterjalid, t 18 529 29 121

Energiatõhusus

   
Kaudne energiakasutus, kWh/t tsemendi ekv 146 84,6

Heitmed

   
CO2, kg/t klinkrile 917 765
CO2, kg/t tsemendile 636 651
Tolm, t 8,6 8
Tolm, g/t tsemendile 33,9 21,9 

Jäätmete ladestamine

   
Tsemendiahju tolm prügilasse, t 2 157 0
Muud jäätmed prügilasse, t 203 0

Pinnavee kasutus

   
Tsemenditehas, tuh m3 175 256
Jahutusvesi muda-õlipüüdjasse, tuh m3 148 256

Karjäärid

   
Istutatud puid, tk 20000 9200
Ärastusvesi kuivendamiseks, tuh m3 9 346 7143

Keskkonnainvesteeringud/kulutused, mln €

21,9 1,3

Alates 2011. aastast annab Kunda Nordic Tsement välja infolehte Tsemendiwabrik, kus räägime sellest, kuidas tagame ettevõtte kestlikkuse ning panustame ringmajandusse ja keskkonnaseiresse.

Infolehti saate lugeda siit: