Tegevusandmed

Tootmine

2021

2022
Klinker, t 0 0
Tsement, t 365 920 256 640
Lubjakivikillustik, t 727464 659 981
Lubjakivi klinkripõletuseks, t 0 246 510

Toormaterjalid tsemenditootmiseks

   
Lubjakivi, t 15 361 12 028
Muud toormaterjalid, t 29 121 22 731

Energiatõhusus

   
Kaudne energiakasutus, kWh/t tsemendi ekv 84,6 98,5

Heitmed

   
CO2, kg/t klinkrile 765 751
CO2, kg/t tsemendile 651 622
Tolm, t 8 6
Tolm, g/t tsemendile 21,9  23,6

Jäätmete ladestamine

   
Tsemendiahju tolm prügilasse, t 0 0
Muud jäätmed prügilasse, t 0 0

Pinnavee kasutus

   
Tsemenditehas, tuh m3 256 191
Jahutusvesi muda-õlipüüdjasse, tuh m3 256 191

Karjäärid

   
Istutatud puid, tk 9200 15 000
Ärastusvesi kuivendamiseks, tuh m3 7143 7 634

Keskkonnainvesteeringud/kulutused, mln €

1,3 0,28

Alates 2011. aastast annab Kunda Nordic Tsement välja infolehte Tsemendiwabrik, kus räägime sellest, kuidas tagame ettevõtte kestlikkuse ning panustame ringmajandusse ja keskkonnaseiresse.

Infolehti saate lugeda siit: