Teine tehas

Tehase ulatuslikum laiendamine moodsa tehnika baasil, st teise tehase ehitus algas 1892. aastal ja kestis 1898. aastani. Uue tehase rajamisel kasutati uusimat tehnoloogiat ja seadmeid, mis olid välja töötatud tsemenditööstuse seadmete tootmisele spetsialiseerunud F. L. Smidthi masinatehases Taanis. Tehast rekonstrueerides asendati senine põhitooraine lubjamergel lubja- ehk paekiviga, mida oli Kunda ümbruses külluses. Kasutusele võeti pideva töötsükliga šahtahjud (nn R-ahjud), mida peeti tollal tehnika viimaseks sõnaks.

1897. aastaks oli tehase toodang jõudnud 51 000 tonnini aastas ja tööliste arv ulatus suvekuude täiskoormuse ajal 700ni. Aastal 1893 võeti kasutusele hüdroelektrijaam 260hobujõulise turbiiniga. Kolm aastat hiljem ehitati Kunda-Rakvere laiarööpmeline raudtee, et vedada paekivi karjäärist tehasesse ja transportida tsementi Rakvere raudteejaama.