Tsemendi tarnetingimused

Tsementi väljastatakse tehasest ühekordsete tarnete puhul pärast ettemaksu tasumist, lepingulistele klientidele vastavalt ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingutingimustele.

Transport

Lahtist tsementi transporditakse:

  • raudteel tsistern- või punkervagunites (hopperites),
  • paakautodega,
  • laevadega.

 

Pakitud tsementi transporditakse (kottides puulaval):

  • autodega.