Ultratsement

Tsemendi kaubanimetus Ultratsement
Tsemendi standardtähistus CEM I 52,5 R
Vastavus standardile EVS-EN 197-1:2011
Tsemendi nimetus standardi järgi portlandtsement
Tsemendi tugevusklass 52,5 R
Toimivuse püsivuse sertifikaadi number 1504-CPR-0385
Toimivuse püsivuse sertifikaadi väljaandja
ja tema number
Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ 1504
Toimivusdeklaratsioon 1504 CPR-0385
Omadused  
Survetugevus, MPa  
1 päev 30
2 päeva 43
28 päeva 61
Tardumisaja algus, min 110
Portlandtsemendi klinker koos kipsiga, % 96
Lubjakivi, % 4
Peensus m2/kg 555
Täht R tugevusklassi tähistuses viitab tsemendi kõrgele eeltugevusele.
Täht N tugevusklassi tähistuses viitab tsemendi harilikule eeltugevusele.