Ultratsement

Ultratsement

Ultratsemendi puhul on tegemist kõrgekvaliteedilise CEM I tüüpi tsemendiga, mida toodetakse portlandtsemendi klinkrist koos väheste lisanditega.Tänu väga peeneks jahvatamisele, iseloomustab seda tsementi eriti kiire suvetugevuste kasv just kivinemise algperioodil.

Enamasti kasutatakse seda tsementi elemenditööstuses, kus see annab võimaluse valminud elemendid kiiresti vormist vabastada. Samuti kasutatakse seda tsementi kõrgete nõuetega betoonisegudes ning kohtades, kus betooni kiire survetugevuse kasv on nõutav. 

Tsemendi kaubanimetus Ultratsement
Tsemendi standardtähistus CEM I 52,5 R
Vastavus standardile EVS-EN 197-1:2011
Tsemendi nimetus standardi järgi portlandtsement
Tsemendi tugevusklass 52,5 R
Toimivuse püsivuse sertifikaadi number 1504-CPR-0385
Toimivuse püsivuse sertifikaadi väljaandja
ja tema number
Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ 1504
Toimivusdeklaratsioon 1504 CPR-0385
Omadused  
Survetugevus, MPa  
1 päev 30
2 päeva 42
28 päeva 61
Tardumisaja algus, min 110
Portlandtsemendi klinker koos kipsiga, % 96
Lubjakivi, % 4
Peensus m2/kg 555
Täht R tugevusklassi tähistuses viitab tsemendi kõrgele eeltugevusele.
Täht N tugevusklassi tähistuses viitab tsemendi harilikule eeltugevusele.