Valminud on elurikkuse kavad Kunda Nordic Tsemendi karjääridele

Elurikkuse kavad sisaldavad soovitusi karjäärides kaardistatud loodusväärtuste hoidmiseks nii kaevandamise ajal kui korrastamisel.

2016. aastal sõlmisid Kunda Nordic Tsement ja Eesti Ornitoloogiaühing koostööleppe, mille eesmärgiks oli koostada Aru-lõuna lubjakivikarjäärile, savikarjäärile „Mereäärne“ ja Ubja põlevkivikarjäärile elurikkuse kavad ning viia eelnevalt läbi selleks vajalikud elustikurühmade uuringud. Elustikurühmade uuringutesse kaasati lisaks Eesti Ornitoloogiaühingu ja BirdLife Internationali ekspertidele ka eksperte OÜ-st Rewild, Eesti Maaülikoolist ning Pärandkoosluste Kaitse Ühingust. Koostöö tulemusel on nüüd valminud elurikkuse kavad ehk teisisõnu pikaajalised plaanid, mille eesmärgiks on tagada väärtuslike koosluste säilimine ja arendamine nii kaevandamise käigus kui ka karjääride korrastamise järgselt. 

Elurikkuse kavade koostajad Liis Keerberg ja Andres Kalamees Eesti Ornitoloogiaühingust:

„Koostöö aluseks oli ühine tõdemus, et kaevandustööde hoolikal planeerimisel saab vähendada kaevandamise mõju maastikele ning bioloogilisele mitmekesisusele. Kaevandamise käigus tekivad sageli erinevatele elusikurühmadele, sh kaitsealustele liikidele sobilikud ajutised elupaigad, mistõttu on väga oluline nendega majandustegevuses arvestada.“

„Kavade koostamisel arvestati kaevandamise ning korrastamise plaane ning HeidelbergCement Groupi elurikkuse kavade koostamise juhiseid. Alates 2016. aastast on Kunda Nordic Tsemendi karjäärides läbi viidud eraldi liikide inventuure, sh imetajate ja nende elupaikade uuring ning hinnatud taimestiku, linnustiku, kiilide ja kahepaiksete ning kalade arvukust. Möödunud aastal olid fookuses kimalased ja suured päevaliblikad,“ rääkis  Riin Hiie, Kunda Nordic Tsemendi keskkonnajuht.

Elurikkuse kavad sisaldavad lisaks kaevandusala üldiseloomustusele soovitusi karjääri majandamiseks ning kaitsealuste liikide ja oluliste elupaikade seisundi seireks ning karjääri korrastamiseks.

Kavadega saate tutvuda ja alla laadida paremalt.