Võtmenäitajad

  2018 2019 2020 2021
Netokäive (tuhat EUR) 48 635 41 860 27 309 34 299
Investeeringud (tuhat EUR) 1610 1256 1527 1216
Tsemendi ja klinkri müük (tuhat tonni) 602 571 257 371