Kiirtsement

Kiirtsement on universaalne CEM I tüüpi tsement, mis sisaldab lisaks portlandtsemendi klinkrile kuni 5% lubjakivi.

Kiirtsement sobib erinevateks ehitustöödeks,  betoonisegude tootmiseks, raudbetoonkonstruktsioonide ning erinevate ehitussegude valmistamiseks. 

Tsemendi kaubanimetus Kiirtsement
Tsemendi standardtähistus CEM I 42,5 R
Vastavus standardile EVS-EN 197-1:2011
Tsemendi nimetus standardi järgi portlandtsement
Tsemendi tugevusklass 42,5 R
Toimivuse püsivuse sertifikaadi number 1504-CPR-0492
Toimivuse püsivuse sertifikaadi väljaandja
ja tema number
Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ 1504
Toimivusdeklaratsioon 1504 CPR-0492
Omadused  
Survetugevus, MPa  
1 päev 18
2 päeva 32
28 päeva 57
Tardumisaja algus, min 120
Portlandtsemendi klinker koos kipsiga, % 96
Põletatud põlevkivi, % -
Lubjakivi, % 4
Peensus m2/kg 380
Täht R tugevusklassi tähistuses viitab tsemendi kõrgele eeltugevusele.
Täht N tugevusklassi tähistuses viitab tsemendi harilikule eeltugevusele.